Overkoepelende Organisatie van Muziek, Dans en Carnavalsgezelschappen.

Dirk Severin President

FEN Europa Nederland. Al meer dan 33 jaar een Federatie voor Vriendschap in Carnaval.

Föderation Europaïscher Narren afgekort F.E.N.
Opgericht 20 juni 1970 in Duitsland.
FEN Europa Nederland leidt het Internationaal Presidium.

FEN Europa Nederland

Een Vriendschapsverbindende organisatie op gebied van Carnaval, muziek en dans.

Nationaal en Internationaal toonaangevend in Carnaval en Verbroedering.

Vertegenwoordigd in Nederland, België, Duisland, Frankrijk en Spanje.

Onze Ambassadeurs, Commissarissen en Bestuurders zijn een verbindende factor in Carnavalsbeleving.

Föderation Europaïscher Narren afgekort F.E.N.

Op 20 juni 1970, vond te Essen (Duitsland) de officiele oprichtingsvergadering plaats van de Federatie Europese Narren (afgekort F.E.N.).
Voordien, en dit sedert 1968 werden er tussen Duitse, Nederlandse en Belgische carnavalsverenigingen reeds contacten gelegd, met de bedoeling een Europees gerichte carnavalsorganisatie op te richten.
In 1969 werden door de reeds gelegde contacten, de belangen zo groot, daardoor wijzigde de naam van D.E.K.V. naar B.E.K.V. (Bund Europaisch Karnevals-Verband e.V.).
Datzelfde jaar vond ook het eerste contact plaats tussen B.E.K.V. en de Freundenkreis Europaischer Narrenzunfte e.V.(afgekort F.E.N.).
Laatstgenoemde organisatie bestond reeds in het zuiden van het toenmalige West-Duitsland.
Na een eerste verkennend gesprek tussen de organisaties, bleek dat er hen in feite niets meer in de weg stond om tot een fusie over te gaan. Allen streefden immers dezelfde principes na, en toen reeds Europees.
De leiding van de nieuwe Federatie Europese Narren werd sedert haar oprichtingsvergadering in 1970 waargenomen door het zogenaamde Internationaal-Praesidium,
onder het eerste voorzitterschap van de Heer Walter Klanert.

Op toerbeurt word het Internationaal-Praesidium door een der drie landen waargenomen.
Sedertdien heeft F.E.N. zich zowel in Duitsland, Nederland en Belgie vrij sterk ontwikkeld.
Voor de definitieve contacten met Wallonie moet gewacht worden tot in 1976.
In de loop van de maand augustus 1978, werd ter gelegenheid van een
Buitengewone Algemene Vergadering te Leuven besloten F.E.N.-Belgie op te splitsen
in F.E.N.-Vlaanderen en F.E.N.-Wallonie.
Deze beslising werd genomen nadat een delegatie van F.E.N.-Belgie, ontvangen werd op het Ministerie van Nederlandse Cultuur. Belgie werd op cultureel vlak geregionaliseerd.
F.E.N.-Vlaanderen en F.E.N.-Wallonie kregen nieuwe besturen en afzonderlijke statuten.
F.E.N.-Vlaanderen kende, naast Nederland ondertussen op zich een zeer sterke groei.
Het aantal aangesloten verenigingen was, en we schrijven 1979, opgelopen tot rond en zelfs boven de 100.
Er drong zich zowel in Belgie als ook in Nederland, de wens tot een nieuwe gespreide organisatie op, hetgeen uiteindelijk de aanzet werd, naar provinciaal en /of regionaal gestructureerde afdelingen.
Elke provinciale-regio afdeling werd dus, een ondergeschikte afdeling van de F.E.N landelijke organisaties.
Na sterkte ontwikkelingen werd in 1990 door de medeoprichters van de FEN bij een internationale Presidiumvergadering verzocht om oprichting van FEN Europa Nederland.
Deze is in eerste instantie ondergebracht in Nordrhein-Westfalen en vervolgens als zelfstandig ingeschreven in Nederland.
Inmiddels internationaal gegroeid met o.a. FEN Europa België en FEN Europa Aachen. Meerdere internationale aansluitingen worden verwacht.